Zvērināta advokāte Astra Kalēja

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Zvērināta advokāte Astra Kalēja

Zvērinātas advokātes Astras Kalējas augstais profesionālisms veidojies balstoties uz Latvijas Universitātē iegūtās tiesību zinātņu specialitātes. Daudzu gadu garumā profesionālā pieredze attīstījusies un pilnveidojusies strādājot sarežģītās jurisprudences sfērās, ieskaitot darbu tiesā un prokuratūrā. Aiz muguras ir arī bagāta jurista darba pieredze sadarbībā ar dažādām biznesa struktūrām un uzņēmējsabiedrībām. Iegūta solīda bagāža ar veiksmīgi atrisinātām kriminālajām un civilajām lietām tiesās, kā arī atrodot veiksmīgu problēmas risinājumu pārrunās ar strīdā ieinteresētām pusēm ārpus tiesas. Pēdējo gadu laikā apgūtas papildus zināšanas un plaša pieredze strādājot ar ārvalstu uzņēmumiem, kuri pārstāv Eiropas Savienības valstis Latvijā.

Un vēl..., ja augsta līmeņa profesionālis ir sieviete, tam neapšaubāmi ir savas priekšrocības. Apzināts un nepārprotams advokāta lēmums tiek bagātināts ar īpašo sievietes intuīciju, sirsnību, uzmanību un rūpību darbā, kas raksturīga tikai sievietēm. Ne velti īpašās situācijās francūži apgalvo – Cherchez la femme – (meklējiet sievieti!).