Zvērināta advokāte Astra Kalēja

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

LR Augstākā tiesa - www.at.gov.lv

Latvijas tiesu portāls - www.tiesas.lv

LR Tieslietu ministrija - www.tm.gov.lv

Valsts policija - www.vp.gov.lv

LR Uzņēmumu reģistrs - www.ur.gov.lv

Latvijas zvērinātu notāru padome - www.notary.lv

Normatīvo aktu sistēma - www.nais.lv, www.likumi.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - www.pmlp.gov.lv

Satversmes tiesa - www.satv.tiesa.gov.lv

LR Prokuratūra - www.lrp.gov.lv

LR Iekšlietu ministrija - www.iem.gov.lv

Drošības policija - www.iem.gov.lv

LR Valsts kontrole - www.lrvk.gov.lv

Zemesgrāmata - www.zemesgramata.lv

Latvijas Vēstnesis - www.vestnesis.lv

Tulkošanas un terminiloģijas centrs - www.vvk.lv